Generelt om døve og hørselshemmede

Døve og hørselshemmede er en språklig og kulturell minoritet i Norge. Det er ca 5.000 døve og 16.500 tegnspråkbrukere i Norge. Norsk tegnspråk er et selvstendig språk med sin egen grammatikk, syntaks og historie.

Norsk tegnspråk ble i april 2009 anerkjent som et fullverdig språk i Norge, men fortsatt mangler vi språkloven.

Spørsmål?

Vi har laget en liste med ni kjøreregler for kommunikasjon med døve og hørselshemmede.

Last ned PDF filen her. 

 

Husk at du alltid kan kontakte Norges Døveforbund [email protected] hvis du har spørsmål.