Utvalg

Tolkeutvalget

Hilde Haualand

Gianni Zullo

Margareth Hartvedt

Petter Sørensen

Eva Rønningen

Ungdomsrepresentant: Marte Kvinnegard

Styrets representant: Maren Oriola

Sekretær: Petter Noddeland

[email protected]

Seniorutvalget

Toralf Ringsø

Unni Gran

Jon Pettersen

Ingrid Hoff Bodin

Helge Herland

Anine S. Johannessen

Styrets resp: Nina Hauge

Sekretær: Petter Noddeland

[email protected]

Facebook_light Utvalg

Arbeidslivutvalget
Julia Ølmheim

Knut Loe Dønnessen

Jia Lin

Leif Foss

Styrets resp: Bjørn Stensvoll

Ungdomsrepresentant: Lubna Medhi

Sekretær: Petter Noddeland

[email protected]

Facebook_light Utvalg

Foreldre- og oppvekstutvalget:

Per Gunnar Nygård (nestleder)                       
Brit Sæther Liltvedt
Per Gunnar Johnsen
Cathrine Joramo Solbakken
Elin Koch Singelstad
Ina Skaare
Ungdomsrepresentant: Martin Berhovde

Oppvekstkonsulent i Norges Døveforbund, og Sekretær; Tove Fredrikke Bergh

[email protected]

Facebook_light Utvalg Twitter_light Utvalg

KODA utvalget
Siv Fosshaug

Kjetil Skarpeid

Martin Skinnes

Ulf Nagel

Anne Kari Hammer
Ann Kristin Malmquist (Ål FHS)
Torill Ringsø (CODA Norge),
Anne Mette Volsing Dahl (Representerer Rådgivningskontoret syn og hørsel Oslo)
Sonja M. Holten (representerer Språkrådet som observatør)

Styrets representant Maren Oriola

Arkivutvalget
Thorbjørn Johan Sander

Signe S. Bekkvik,
Sonja M Holten (representerer Språkrådet som observatør),

Bjørn A. Kristiansen