Forbundsstyret 2016-2019

Alle er valgt for 3 år i perioden 2016-2019.

 

IMG_4600 Forbundsstyret 2016-2019

Bilagsrevisor:

Jim Vold, Sandefjord
Vara: Ivar Sveberg Larsen,Levanger

Vedtektkomite:

Svein Arne Peterson, Oslo
Erling Jacobsen, Bergen
Helge Herland, Bergen

Vara:

Knut Bjarne Kjøde, Oslo
Oddveig Hansen, Stavanger

Valgkomite:

Aggie V. Handberg, Oslo
Britt Jøsang, Stavanger
Thomas Blix, Oslo

Vara:

1. Johnny Olsen, Innlandet
2. Beate E. Furland, Møre og Romsdal