Fylkes- og lokallag

Norges Døveforbund har 22 lokallag (døveforeninger) og 2 fylkeslag. Lokalforeningene tilbyr sosiale aktiviteter, arrangerer kurs, tegnspråkkurs og samtalegrupper, driver besøkstjeneste og hjelper medlemmene gjennom opplysningsarbeid. Lokalforeninger rekrutterer brukermedvirkere og driver lokalt påvirkningsarbeid. Noen lokalforeninger driver prosjekter som har fått midler fra ExtraStiftelsen via Norges Døveforbund.

Lokalforeninger

Lokallag Leder Kontaktperson
Akershus Døveforening Odd Skjellum
Aust-Agder Døveforening Herdis Larsen Haldorsen Gerda Mikkelsen
Bergen Døvesenter Gunnar Hansen Rune Anda
Drammen Døveforening Ryszard Sosna Tore Alfredsen
Hallingdal Døveforening Geir Sætre
Haugaland Døvesenter Anita Helen Oksnes
Innlandet Døveforening Berthe Vangen
Kristiansand Døveforening / Vest-Agder Døveforening Steinar Bekkevoll
Møre og Romsdal Døveforening Beate E. Furland Harald Oppigård
Nord-Trøndelag Døveforening Nina Hauge Eli Erlandsen Øvrelid
Norges Døveforbund – Stavanger (Stavanger DF) Britt Jøsang Hanne Kvitvær
Oslo Døveforening Svein Arne Peterson Vidar R. Sæle
Ringerike og Omegn Døveforening Inger Marie Lizama
Sogn og Fjordane Døveforening Irene Nornes
Telemark Døveforening Odd Paulsen Bjørn Egil Hammerlund
Tromsø Døveforening Helene Henriksen Knut Fredrik Nilsen
Trondheim Døveforening Tore Solem Solveig Fremstad
Vestfold Døveforening Rolf Hope
Østfold Døveforening Rune Ohrstrand