Siste nytt

Sider med informasjon på tegnspråk:

27/12/2006 - 14:12

Tanker fra en døvblitt

Kjenner du noen som hører så dårlig at det kjennes tungt å snakke med dem, - selv om vedkommende har et godt høreapparat?
Døvblittes fellesforum er en felles organisering av døvblitte i Norges Døveforbund og Hørselshemmedes Landsforbund. I januar 2004 underskrev organisasjonene en avtale om et organisatorisk og...

11/12/2006 - 14:35

Ny hjemmeside!

Ny hjemmeside! Vi i NDF er veldig glade og stolte ? etter mye arbeid kan vi endelig presentere ny side i dag, 15. januar!

Sider