Siste nytt

07/11/2016 - 16:02

SE MITT SPRÅK FYLLER 20 ÅR!

SE MITT SPRÅK FYLLER 20 ÅR!

Norges Døveforbund gratulerer Statped med de 20 første årene og oppfordrer foreldre til å benytte seg av dette fantastiske tilbudet årene fremover.

Dagens Aftenposten har i dag en artikkel i A-magasinet om «Thorvalds nye sans».

Artikkelen gir mye god informasjon. Men det er ting som må kommenteres og korrigeres.

Det...

01/11/2016 - 22:39

Oppdatering i tolkesaken

Det har vært mye uro rundt tolkesaken, og mange er usikre på om det vil bli en demonstrasjon eller ikke. Vi i Norges Døveforbund vil her gi en kort oppsummering av saken så langt...

Norges Døveforbund gratulerer RAVI som er blitt årets fremmedspråkambassadør for å bidratt til synliggjøring av tegnspråk i Norge.


Foto: Dagfinn Graneng...

19/10/2016 - 15:12

NDF på NAV konferanse

NDF har idag vært på NAV konferansen 2016 #brukkunnskapen. Der det understrekes hvor viktig det er med å bruke kunnskap fra forskning, samt å lytte til brukerorganisasjon. Det er NDF veldig glad...

16/10/2016 - 10:28

Døves Nordiske Råd (DNR)

Døves Nordiske Råd (DNR) hadde møte i København i helgen. Mange saker ble diskutert deriblant om felles nordisk forståelse av hva man definerer som den ideelle skole for døve og hørselshemmede,...

Tilbakeslag i kampen om å få en landsdekkende nød-app på plass. #smartnødapp

14/10/2016 - 10:28

Nei til livsreddende smart app

#smartnødapp

AMK Vestfold/Telemark har sagt nei til to års gratis bruk av nød-app fra SmartHelp . Se artikkelen i Sandfjords blad under.

Dette er et tilbakeslag i kampen om å få en...

12/10/2016 - 10:49

Solgården 2017

Seniorutvalget gjentar suksess fra tidligere årene og arrangerer igjen Solgården for tegnspråkbrukere (i alle aldre) 21.mars-4.april 2017.

Inkludert i prisen fra 19.295 kr

...

NDF sine kommentarer til statsbudsjettet 2017

Døvblinde

Vi gratulerer de døvblinde organisasjonene FNDB og LSHDB for at regjeringen vil sikre at døvblinde...

03/10/2016 - 15:26

SKAM blir tekstet på nett

En gledenyhet!

Etter press fra NDF og innsatsen til tilgjengelighetssjef Siri Antonsen har SKAM begynt å tekste småklipp på internett. Se her http://skam.p3.no/. Godt gjort av NRK.

...

Nødmeldingstjeneste for døve og hørselshemmede.

#smartnødapp

Finansavisen hadde på lørdag en lengre artikkel om nødmeldingstjenesten der det stilles spørsmål på...

30/09/2016 - 14:02

Historien bak #stoppnav

Lederspalten i Døves Tidsskrift nr 5-2016 handler om en Kari som lever i Norge år 2036 med en tolketjeneste som er blitt til en sosialtjeneste utviklet av NAV/Hjelpemiddel og Tilrettelegging (HoT...

29/09/2016 - 19:00

Oppdatering om tolkesaken

NDF er kjent med at NAV tolketjeneste lagrer og deler informasjon om døve, hørselshemmede og døvblinde brukere av deres tjenester. 

Vi har derfor valgt å sende spørsmål til...

Norges Døveforbund ved arbeidsgruppen for tegnspråkmateriale i samarbeid med Oslo Døveforening arrangerer en samling for tegnspråkundervisere 11.-13. november 2016 i Oslo.

Det vil...

Norges Døveforbund, som ble stiftet i 1918, er en av landets eldste brukerorganisasjoner. Vi arbeider for å fremme norsk tegnspråk i det norske samfunnet. Vi arbeider også for å styrke...

Sider