Siste nytt

23/02/2016 - 18:53

Nødmelding

Idag har NDF vært i møte med Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og HLF for å diskutere oppstart av et pilotprosjekt med nødvarsling for døve og hørselshemmede. Det ble diskutert valg av...

23/02/2016 - 18:49

Medlemskontingent 2016

Medlemskontingent for 2016 blir sendt ut per epost til medlemmer som har e-postadresse registrert hos oss disse dager....

23/02/2016 - 18:33

Ny rektor ved AC Møller skole

Kjetil Hestnes er tilsatt som rektor på A.C. Møller fra og med 1. februar 2016.

for første gang lørdag 27. februar kl 20.55.

10 sanger blir oversatt til tegnspråk av MGP-teamet som består av to hørende og to døve;...

Prosjektet "Døv tolk" ønsker at døve som har fungert som tolk, svarer på denne spørreundersøkelsen. Oslo Døveforening, i samarbeid med Statped...

Sandefjords Blad: Når en barnehage søker om tilskudd til språkstimulering til sju minoritetsspråklige barn - og kun det tegnspråklige barnet får...

18/02/2016 - 18:33

NRK brukerrådsmøte hos NRK

Idag 18. februar 2016 har NDF vært på NRK brukerrådsmøte, flere brukerorganisasjoner var tilstede, for eksempel Hørselshemmede Landsforbund (HLF...

Sider