Tegnspråkløftet

Høgskolen i Oslo og Akershus vil skape en nasjonalt satsing for tegnspråk og tolking, og ber om 60 millioner ekstra fra departementet utenfor vanlig budsjettramme. Norsk tegnspråk er et av de største og eldste minoritetsspråkene vi har i Norge, og er offisielt anerkjent som en del av vår felles norske kulturarv, sier Vonen. Han legger til at det samtidig er et av de minst kjente språkene våre. — Det mangler lærere som kan tegnspråk, og det mangler profesjonsutøvere og beslutningstakere på ulike nivå som i det minste har grunnleggende kunnskap om tegnspråk. Dette bidrar til at tegnspråkbrukere ikke får oppfylt de lovfestede rettighetene sine, sier Vonen og han legger til: — Med en nasjonal satsing på tegnspråk og tolking vil det være mulig å få utført hardt tiltrengt forskning på norsk tegnspråk, å utdanne flere tegnspråkbrukere i ulike funksjoner, og å spre grunnleggende kunnskap til enda mange flere. Norges Døveforbund er svært glad for initiativet til «Tegnspråkløftet» som HiOA nå tar. Det er et nødvendig satsning for at myndigheten skal kunne klare å oppfylle de lovnader som stortinget har gjort med blant annet Stortingsmeldingen 35 Mål og meining (2007-2008) Forbundet vil bidra for å påvirke det politiske miljøet til å sørge for at dette prosjektet blir tatt med i statsbudsjettet for 2019. https://khrono.no/2017/10/utafor-rammen?nav=forside