STATSBUDSJETTET 2018

Arroganse og kunnskapsløshet hos Kulturdepartementet

I går ble forslaget til statsbudsjettet for 2018 lagt frem og for Norges Døveforbund (NDF) var det en eneste stor skuffelse.
 

Kultur og tegnspråktolket teater

 • Det foreslås å redusere tilskudd til vårt kulturarbeid og teatertolking fra 1.38 mill (2017) til 1 mill. i 2018
 • Det vil ødelegge en del av det vi har bygget opp over lang tid med kulturtilbud til døve og andre som har tegnspråk som sitt språk.
 • Kulturtilskuddet brukes til å gjøre det lettere for døve å ta del i kulturtilbudet i samfunnet og ha egne kulturarrangementer som for eksempel de årlige døves kulturdager.
 • Tegnspråktolket teater gjør at vi kan se på vanlig teater.

 

Språkorganisasjon

 • Vi sendte i vinter et brev der vi ba om få departementets vurdering av Norges Døveforbund som en språkorganisasjon. Etter 7 måneder og mange purringer har departementet ennå ikke gitt oss svar. 
 • Vi sendte samtidig en søknad om tilskudd for vårt språkarbeid etter kap 326, post 73 språkorganisasjoner. Kulturdepartementet valgte å ikke videresende søknaden til Språkrådet som er kulturdepartementets fagorgan som skal vurdere slike søknader. Nå ser vi resultatet at det foreslås ikke noe tilskudd til NDF for sitt arbeid som er å fremme norsk tegnspråk i alle sammenhenger. Det er statens ansvar, men de er avhengig av hjelp fra brukerorganisasjonen NDF for å få det til. Men de vil ikke betale for det.

 

100 års jubileum

 • Norges Døveforbund har tidligere fått avslag på søknaden til kulturdepartementet om støtte til markering av vårt 100 års jubileum i mai 2018.
 • Det står i en grell kontrast til kulturdepartementets initiativ til å gi en jubileumsgave på ca. 14 mill til Den Norske Turistforeningen som har 150 års jubileum i 2018.

 

Vår konklusjon er at departementet ikke forstår det viktige samfunnsansvaret NDF har påtatt seg.
 

Annet nytt fra statsbudsjettet

 • Redusere tilskuddet til voksenopplæring med over 22 mill.
 • Redusere tilskudd til folkehøyskolene med 45 mill. 
  • For Ål Folkehøyskole vil det bety en reduksjon på 0,5 mill
 • Øke tilskuddet til Teater Manu med 0.3 mill
 • Øke tilskuddet til Statped med 2.2 mill. 

 

Norges Døveforbund
Bjørn A. Kristiansen
generalsekretær