Tegnspråktolking av Stortingets høytidelige åpning