Døvefilm i Danmark trues av nedleggelse!

(Tegnspråkversjon av teksten her: https://www.youtube.com/watch?v=96-lWqKPoNk)

Den danske regjeringen har i sitt budsjettforslag for 2018 foreslått å fjerne statstilskudd til Døvefilm. Hvis det skjer, så må Døvefilm legges ned.

Døvefilm (tilsvarende Døves Media) har eksistert i ca 50 år og er en viktig kanal for døve.

Den Danske Døve Landsforbund er rasende på at regjeringen vil legge ned Døvefilm. Og det på tross av at Danmark for et par år siden anerkjente dansk tegnspråk.

Døvefilm er den eneste tv kanal som har tegnspråklige sendinger som sender underholdning, døves kultur og politikk.
Døvefilm bidrar til at danske døve føler at de er en del av det danske samfunnet. Hvis Døvefilm legges ned er det et stort tilbakeskritt i likestillingen.

Norges Døveforbund er dypt bekymret for det som skjer og ønsker å bidra med vår stemme.
Det danske folketinget vil ta den endelige avgjørelsen i november/desember. Det er derfor viktig at flest mulig signerer på kampanjen for å beholde Døvefilm.

Vi oppfordrer alle til å signere på kampanjen for å støtte våre venner i Danmark. Skriv under her:https://www.skrivunder.net/bevar_dovefilm_dovefilm_er_nodve…