Drop-in-samtaler på Gaustad høsten 2017

 

– Hvis folk får hjelp tidlig med små ting, slipper de kanskje at ting vokser seg store og blir til alvorlige psykiske helseplager, sier Gudrun Jordheim, sosionom og prosjektleder for det nye lavterskeltilbudet for hørselshemmede, døve og døvblinde. Bak tilbudet står Rådgivningskontoret for syn og hørsel i Oslo kommune og Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP).

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Gaustad sykehus, inviterer til åpne samtaler, råd og veiledning.

Tid: Torsdager kl. 13.30-15.30

De tilbyr samtaler om:

  • Råd om vedlikehold av høreapparater og andre hjelpemidler.
  • Temaer knyttet til det å leve som hørselshemmet
  • Hvor du kan få hjelp dersom du strever med triste tanker eller angst
  • Tilrettelegging i arbeidslivet
  • Brev fra NAV og andre offentlige instanser
  • Stress og belastnin­ger som gjør hverdagen vanske­lig
     

Du kan treffe personer fra Rådgivningskontoret for syn og hørsel, fagpersoner fra NAV med kompetanse på hørsel og arbeid, likemenn fra Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) og ansatte ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP).

 

Instituttet har taushetsplikt. Tilbudet er gratis og gis på tegnspråk, talespråk, norsk med tegnstøtte, eller ved bruk av tolk og andre hjelpemidler. Ingen bekymringer er for store eller små til å ta kontakt.

Les mer om lavterskeltilbudet på NBHPs nettside.

Sted: Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse, Gaustad sykehus, Sognsvannsveien 21, Bygg 3, 1. etasje.

 Ved spørsmål, ta kontakt: nbhp@ous-hf.no / 22 92 35 02 / 951 57 782