NY informasjonsserie om hørselshemmede barn!

Se første film i vår nye informasjonsserie om hørselshemmede barn! Kjenner du noen som nylig har fått vite at deres barn har nedsatt hørsel? Vis dem denne filmen!