GARI - Ny tjeneste som gjør det lettere for brukere med spesielle behov å velge mobiltelefon eller nettbrett.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) arbeider for at det legges til rette for at alle brukere, uansett behov eller funksjonsevne, skal ha tilgang til gode kommunikasjonstjenester og -utstyr. Vi vil med dette informere om nettstedet www.gari.info (GARI), som gir tilgang til en søkbar database med informasjon om ulike tilgjengelighetsfunksjoner i dagens mobiltelefoner.

GARI inneholder informasjon om de fleste mobiltelefoner og nettbrett på markedet, og rangerer produktene etter en rekke objektive kriterier som lydstyrke, lysstyrke osv. Når brukere velger funksjoner som er mest relevante for dem, foreslår tjenesten et utvalg av mobiltelefoner rangert etter indikerte behov.

GARI ble opprinnelig opprettet for å gi informasjon om tilgjengelighets egenskaper i mobiltelefoner og for å bistå brukere med å velge den telefonen som passer best for den enkeltes behov. GARIs database blir stadig oppdatert med nye mobiltelefonmodeller, og tilbyr i dag informasjon om mer enn 1100 modeller. Den tilbyr også informasjon om nettbrett og ulike apper som kan være spesielt nyttige for funksjonshemmede. GARI brukes over hele verden og er tilgjengelig på flere språk.

Hver mobiltelefon beskrives i dag i med mer enn 110 ulike funksjoner som har betydning for bruken og tilgjengeligheten av tjenester. Man kan sammenlikne produkter for å velge ut hvilket som er best egnet for eksempelvis svaksynte eller hørselshemmede.