TOLKESEMINARET

I helgen som var holdt NDF tolkeseminaret «Hvem eier tolketjenesten?» på Lørenskog. Til sammen var det 15 deltakere fra døveforeningene, 5 deltakere fra ungdomsorganisasjonene, 4 observatører fra diverse organisasjoner og 7 fra Norges Døveforbund som var tilstede.

På lørdag hadde vi flere foredrag om hvordan tolketjenesten var blitt til som vi kjenner i dag, efsliDI, Tolkeforbundet, jobb på innsiden hos NAV, Agenda Kaupangs tolkerapport og bråket i høsten.

På søndag hadde vi mange diskusjoner om versjon for hvordan vi ser for oss en perfekt tolketjeneste. Deltakere fikk lov til å designe en tolketjeneste akkurat som de ønsket det. Det toppet seg med forbundsledere fra Tolkeforbundet og NDF skrev en historisk samarbeidserklæring.